Konstruktion & 3D CAD

Vi konstruerar och gör dina ritningar i 3D. Då kan du enkelt vrida och vända och bilda dig en korrekt uppfattning och hur din anläggning kommer att se ut innan den byggts!

Vi har stor kompetens och utbildning på LN-Kyla. Med över 35års erfarenhet, en VVS-ingenjör och en kylkonstruktör kan du känna dig säker på att konstruktionen blir den bästa.

Vi konstruerar alltifrån kyl- & fryssystem till din livsmedelsbutik till dina kyl- och värmeinstallationer till lager eller process.