Processindustri

Vi ansvarar för konstruktion och utförande av anläggningar för processkylning. Tar du tillvara på värmen du kyler bort från dina processer? Vi hjälper dig.

I många industriprocesser är rätt temperatur avgörande. Det gäller såväl själva tillverkningsprocessen som behovet av komfortkyla och värme i verkstad och industrihallar. Vi ser till så att det blir rätt förhållande i dina industriprocesser.

Vår specialitet är processkylning för plastindustrin. Inom plastindustrin krävs rätt temperaturer vid tillverknings processen. Kylning av de olika maskinerna är då avgörande för en kvalitativ produkt. LN-Kyla har specialiserat sig på att kyla verktyg, hydraulik och formsprutor även med frikylningsanläggningar.

Vi säljer bland annat Climaveneta, CIAT, RC Group samt Clivet.

En produktion som står still kan bli en dyr historia. Teckna ett avtal med oss så hjälper vi dig om något skulle hända även på kvällar och helger!

Ett viktigt verktyg för energibesparing är vår utrustning från Climacheck som mäter den faktiska prestandan på din anläggning under drift för att vi sedan ska kunna vidta åtgärder för att minska energiåtgången.

Titta gärna in bland våra referenser och se vad vi gjort på Trelleborg Forsheda.

Processindustri