COOP Smålandstenar

En helt ny butik i centrala Smålandstenar med koldioxid som köldmedium.

Vi har projekterat samt installerat ett kylsystem för kyl- och frysapplikationer helt i CO2. Kylmaskinen är en Advansor med booster-system för frysen. Alla våra tekniker är utbildade för att få arbeta med CO2 och det extremt höga systemtryck som krävs.

Vi arbetar alltid för att ge kunden en så energieffektiv lösning som möjligt!