Installation av värmepumpar för att minska energikostnaden

Rätt typ av installationer kan göra stor skillnad på energikostnaden. Det har LN Kyla visat genom installation av värmepumpar.

LN Kyla installerade värmepumpar i ett fabriksmuseum i Reftele. Totalt installerades det 4 stycken värmepumpar för att uppnå rätt temperatur i byggnadens alla rum. Byggnaden byggdes 1933 och har tidigare värmts upp med elstrips. Genom bytet med värmepumpar kommer nu energikostnaden minska med 60-70 procent från tidigare.