omslagsbilder NCG flik.png

Nordic Climate Group

Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har en grupp kylföretag sökt en strategisk partner med finansiell styrka. Resultatet är Nordic Climate Group, ett ägarbolag som skapats av ett rikstäckande nätverk av lokala kylföretag tillsammans med Capillar.

Målet är att skapa en stark och framträdande aktör inom projektering, installation och service av kyla och värme med kringtjänster på den svenska marknaden. Redan från start består Nordic Climate Group av 20 kylföretag samt 12 franchisetagare, de senare från TESAB kedjan som också ingår i gruppen. Tillsammans omsätter gruppen 1,3 miljarder SEK och har cirka 500 medarbetare.

Grunden i verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer de bolag som ingår i Nordic Climate Group att behålla sitt lokala varumärke, tidigare ägare kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, utbildning, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation. För kunderna blir Nordic Climate Group en rikstäckande partner med bredare utbud och djupare kunskap.

Koncernledningen
Från och med den 1 augusti 2021 tillträder Mats Åström i Nordic Climate Group, avgående CEO i Sandbäckens, som koncernens CFO och tillförordnad CEO. Styrelsen kommer att ledas av Ann Krumlinde, bland annat styrelseordförande i Landshypotek Bank och Rocker AB samt ledamot i Väderstad AB. Capillar innehar drygt 50% av aktierna i NCG. Nuvarande ägare i de lokala bolagen behåller således fortsatt ett betydande ägande av gruppen som helhet.


För mer information, vänligen kontakta
Anders Ekdahl, Nordic Climate Group, tel 070-759 62 19
Johan Säll, Partner Capillar Equity, tel +358 50 55 49157

Läs hela pressmeddelandet här.

Mer information om Capillar

Företag som är en del av Nordic Climate Group 

ABAK
Sundsvall

Dahlmans Kylteknik
Uddevalla

EK-Kyl
Torshälla

Frys & Kylservice
Östersund

Grenholms Kylservice
Umeå

GS Kylservice
Katrineholm och Linköping

Industrikyla
Skara

Industrikyla Väst
Göteborg

Klimatkontroll
Vellinge

Klimatpartner
Örebro

Kronobergs Kylteknik
Växjö

Kyl-Bergman
Västervik

Kylbolaget Väst
Uddevalla

KylClimat
Karlskoga

Kylgruppen
Hägersten

Kyl & Maskin
Visby

Kylmekano
Karlstad

Kylmästarna
Skogås

Kyltjänst i Eskilstuna
Eskilstuna

Kyltjänst i Värmland
Karlstad

Labkyl
Årsta

LL:s Kylteknik
Kristianstad

LN-Kyla
Gnosjö

NKI-Kyl
Örnsköldsvik

NR Kyl
Göteborg

Polo Kylteknik
Jönköping

RM Kylteknik
Varberg

Stay Cool
Härnösand

Svebro Kylindustri
Trelleborg

SLS Kyla Värme Energi
Norrköping

Termo Kyl
Helsingborg