NKI-KYL har utökat sin tredje filial!

Den 2 januari utökade NKI-Kyl sin tredje filial från att vara 1 tekniker till att bli 4 st och i nya lokaler. Företaget växer och är nu fler än trettio anställda och finns på tre orter.

Filialen som har fått nya lokaler i Kramfors, blir navet i NKI's storsatsning på Ådals-området som utöver Kramfors även inkluderar Sollefteå, Härnösand samt övriga Höga Kusten.

Under helgen hade NKI ett välbesökt ”Öppet hus” i den nya filialen i Kramfors. Syftet var att markera sin närvaro på orten och samtidigt visa upp sitt utbud av tjänster och produkter.

- För att leda utvecklingen på de orter vi är representerade på så måste vi expandera. Redan nu är vi över trettio medarbetare och vi kommer att bli fler. När det gäller Ådalen så kan vi nu med den nya filialen på ett bättre sätt erbjuda vår kompetens, kapacitet samt öka närvaron till både befintliga kunder som potentiella kunder. Det tror vi är uppskattat. Även i Umeå ser vi stora möjligheter till utveckling i framtiden. För oss är det viktigt att alltid se till att kvaliteten på det vi levererar är rätt. Går vi för fort fram kan den bli lidande och det gynnar oss inte i förlängningen. Därför skyndar vi långsamt när det gäller Umeå och andra nyetableringar, säger Anders Jäger, säljchef på NKI-KYL.

 

På bilden ser ni från vänster: Mattias Forsberg, storkök, Andes Jäger, säljchef samt Mats Myrsell, komfort och värmepumpar.