NKI-Kyl nyanställer

Vi välkomnar Lennart Johannessen som började hos oss den 1 april. Lennart kommer närmast från Oslo där han arbetade för en grossistfirma med reservdelar för kyla.