NKI Broschyr

NKI har tillsammans med några utav leverantörerna skapat en presentationsbroschyr. Ta er gärna tiden att läsa igenom denna så får ni lära känna oss lite mer! Läs här