Kylrum åt Blomsterlandet

I den nyöppnade Blomsterlandet butiken i Örnsköldsvik fick NKI-Kyl i uppdrag att installera kylan till de två kylrummen.

Kylrummen är till för snittblommorna och gör så att de håller sig fina längre i butiken.

NKI-Kyl installerade en Profroid Quiet CO2OL MT50 WCO som drivs på CO2 som köldmedium. CO2 är en hållbar lösning som ger väldigt låg miljöpåverkan. Kylmaskinens överskottsvärme återanvänds dessutom i andra delar av butiken, genom att kylmaskinen är vätskekyld och kopplad mot den kalla sidan på fastighetens värmepump

- Genom systemlösningen med konstant kallt vatten på gaskylaren uppnår vi en hög verkningsgrad vilket ger en låg energiförbrukning för butiken, säger Stefan Grundström, VD på NKI-Kyl.