NKI-Kyl är en del av TESAB-gruppen

NKI-KYL AB grundades redan 1950 och har idag 32 anställda. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik med servicefilialer i Kramfors och Umeå.    

NKI-KYL säljer, projekterar, installerar och servar kommersiell kyla, komfortkyla, värmepumpar och mobilkyla åt butik, industri, kontor och restaurang. Vi är också specialiserade på storkök och kommersiella tvättstugor.

Våra kunder finns huvudsakligen bland företag och i den offentliga sektorn, men finns även på privatmarknaden i dels Örnsköldsvik och Kramfors men även i närliggande orter. Många av våra arbeten utförs åt butiker där vi bland annat arbetar med butikskyla och likaså på både stora och små industrier där vi arbetar med till exempel industrikyla.

VI förstår vikten av att olika förutsättningar kräver olika lösningar och att till exempel olika åtgärder behövs när det gäller de olika arbetena. Med vår erfarenhet skapar vi garanterat de förutsättningar som just din industri eller butik kräver. En industri måste producera och med våra installationer av industrikyla kan din produktion fortsätta. Våra installationer av butikskyla gör att dina produkter alltid alltid håller sig färska och att arbetsklimatet är bra för din personal.

Tillgänglighet är vårt motto. Med aktuella kunskaper finns vi alltid tillhands för snabb, professionell service med kunden i centrum. Våra välutrustade servicebilar ger oss stor rörlighet och dig korta driftstopp och god serviceekonomi. Naturligtvis har vi dygnet runt jour för din säkerhet och bekvämlighet.


Våra produktleverantörer är alla välkända och pålitliga med lång erfarenhet inom sina specialområden. NKI-KYL har förutom större uppdrag ute hos kund även butiksförsäljning med utställningsmaskiner och reservdelar.

Vi är ackrediterade av SWEDAC avseende trycksättning med gas och arbetar efter miljöledningssystem ISO 14001 och kvalitetsledningssystem ISO 9000:2000.

Höglandsvägen 2 891 28 Örnsköldsvik Tel: 0660-823 05 info@nki.se Gå till företagets sida
Högstavägen 3 872 34 Kramfors Tel: 0612-71 10 00 Gå till företagets sida
Norra Obbolavägen 124 904 22 Umeå Tel: 090-12 34 56 Gå till företagets sida

Vi tummar inte på kvaliteten

Därför samarbetar vi enbart med väl utvalda partners.
Alla varumärken du möter hos oss har ett gott anseende.