AC Mobilkyla

Precis som bilen kräver AC-systemet regelbunden service och underhåll för att fungera problemfritt.

En god regel är att lämna in bilen för en AC-kontroll en gång om året samt att åtgärda eventuella problem omgående. AC-systemet innehåller känsliga komponenter som kan orsaka fler fel om du väntar med reparationen.

NKI-Kyl är servicestation/återförsäljare för Avantia. Vi servar personbilar, bussar och transportfordon i vår egen verkstad.