kontoroch-m_tesplatser.jpg

Komfortkyla

Vi ser till att du får rätt temperatur på ditt jobb. Det påverkar din arbetsprestation positivt.

Har du jobbat på ett kontor med fel temperatur? Då vet du hur irriterande det kan vara. Vi ser till att din arbetsmiljö får ett gynnsamt klimat.

Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.

Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat - som påverkar din arbetsprestation positivt.