Processindustri

Vi ser till att temperatur, kyla och ventilation på din industri blir rätt.

NKI-KYL har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på allt från små till riktigt stora industrier, och i allt från fabrikslokaler till lagerutrymmen och kontor.

Vi ger dig rätt förutsättningar för att du ska kunna driva din industri med största möjliga noggrannhet. Genom våra kvalitetssäkrade installationer minskar du risken för svängningar i produktionen.

Processindustri