Värmepumpar

Vi installerar och servar värmepumpar i egna hem, hyresfastigheter, K-märkta fastigheter och övriga lokaler. För dessa projekt använder vi allt från värmepumpar av typen luft/luft till bergvärme.

En värmepump är ett utmärkt hjälpmedel om du vill sänka dina elkostnader, skona miljön och minska ditt oljeberoende.

NKI-Kyl har bra överblick över det utbud som finns på marknaden för värmepumpar. Ska du hämta värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag? Vi hittar det alternativ som passar dina förutsättningar bäst.

Värmepumpar