Bosch Rexroth, Mellansel (2012)

Leverans och installation av värmepump om ca 800 kW till verkstadslokaler. Värmepumpen tar energi från en intilliggande sjö för uppvärmning av verkstadslokalerna.