COOP, Kramfors (2012)

När COOP byggde en ny butik i Kramfors valde man NKI-KYL som kylentreprenör. Lösningen blev en energieffektiv anläggning där överskottsvärme från kylmaskinerna används till uppvärmning av butikslokalerna. Liksom de flesta livsmedelsbutiker som NKI-KYL installerar/servar övervakas hela kylanläggningen från våra kontor i Örnsköldsvik och Kramfors.