ICA Kvantum, Sollefteå (2013)

Vår första butik med enbart naturligt CO2 (koldioxid) som köldmedium. Denna anläggning av boostertyp står för butikens kyl/frys samt komfortkyla. Värme och tappvatten återvinns 100%. Kylkompressorer är frekvensstyrda och anläggningen är uppkopplad mot övervakning via IWMAC. Sollefteå och Ulf Schön som driver butiken har fått en 100% modern och miljöanpassad anläggning! Vi tackar för förtroendet.