Konvertering värme i villa (2012)

Förutom installation av luft/vattenvärmepump gjordes en konvertering till vattenburen värme från befintlig direktverkande el.