Willys, Örnsköldsvik (2005)

WILLYS nyetablerades i Örnsköldsvik och man valde NKI-KYL som kylentreprenör. Det blev en anläggning med koldioxid till frysar och köldbärare till övrig kyla samt värmeåtervinning till butikslokalerna. Liksom de flesta livsmedelsbutiker som NKI-KYL installerar/servar övervakas hela kylanläggningen från vårt kontor i Örnsköldsvik.