Välkommen till NR Kyl AB

Göteborgs främsta kylföretag finns i Munkebäck.
Vi hjälper fastigheter, butiker och restauranger med kyl - och storköksinstallationer. Vi jobbar med naturliga köldmedier och framförallt CO2 i syfte att skapa en så miljöanpassad funktion som det bara är möjligt. Vi är fullt övertygade om att CO2 är framtidens köldmedium.

NR Kyl är en partner att räkna med.