Välkommen till NR Kyl AB

 

Göteborgs främsta kylföretag finns i Munkebäck. Vi hjälper er med alla typer av kyl- och värmebehov till fastigheter, butiker, restauranger och storkök.
NR Kyl har även en avdelning för storköksutrustning till skolor, restauranger och butiker.
NR Kyl har på kort tid uppnått stora framgångar hos våra kunder i Göteborg med omnejd. Förutom hands-on teknik bistår vi gärna med information och utbildning om naturliga köldmedium.

Vi jobbar med naturliga köldmedier och framförallt CO2 i syfte att skapa en så miljöanpassad funktion som det bara är möjligt. Vi är fullt övertygade att CO2 är framtidens köldmedium.