TESAB Skolan

Vi har höga ambitioner i TESAB-kedjan. Vi jobbar efter vår vision att vara ledande inom hållbarhet i branschen, men har även ambitionen att vara den ledande kedjan i Sverige och en attraktiv arbetsgivare. Vi vill även kunna erbjuda nya och befintliga anställda den utbildning de behöver. Genom det föddes idén TESAB Skolan med vår egna utbildningsansvariga i spetsen.

Alla som jobbar i TESAB-kedjan spelar en viktig roll. För resan mot vår vision måste vi göra tillsammans och då behövs både medarbetare och kunder som vill utvecklas. För dig som tekniker i kedjan innebär det att du har möjlighet att ständigt vara ajour med ny teknik, och dessutom göra karriärmöjligheter. 

Bakgrund
Samarbete mellan teknikslag och orter är en förutsättning och en styrka för oss. För att hålla en utveckling som sticker ut bland våra konkurrenter har vi en egen utbildare i kedjan som säkerställer hög kompetens och ständig närvaro i modern kylteknik. Under 2019 tog konceptet fart på riktigt. Vår utbildningsansvariga anställdes i början av året och efter planering av kursupplägg samt material hölls den första TESAB Skolan utbildningen i augusti.

Utbildningar just nu
TESAB Skolans utbildningar tas fram utifrån önskemål på det företag du jobbar på. Det kan antingen vara TESAB som bestämmer vilka utbildningar som behöver genomföras, eller utifrån vad du som tekniker kommer med för förslag. Vi är ständigt lyhörda på våra medarbetare.

De utbildningarna som pågår i TESAB just nu är:

  • Hållbarhetsutbildning 
  • Grundläggande kylteknik (teoretisk och praktisk)
  • Fördjupad kylteknik
  • Tryckprovning med gas
  • Lödarprövning
  • Hantering av brandfarliga köldmedier

Enskilt eller tillsammans
För att kunna utbilda alla våra företag så enkelt som möjligt sker utbildningarna hos det företaget du är anställd hos. Detta effektiviserar din tid, så du slipper resväg och eventuell övernattning samt vi värnar om miljön. Vi har dessutom en egen utbildningslokal i Stockholm för utbildningar som kräver utrustning som inte går att flytta runt i landet. 

Vi på TESAB värnar om yrkesstolthet, det vill säga medarbetare som är stolta över det dom gör. Vi ser nämligen våra kyltekniker i kedjan som miljöhjältar, utan den dagliga insatsen skulle inte samhället fungera korrekt.