Rätt kvalitet, service och bemötande.

Möta förväntningar, göra det självklara, information och kommunikation, där någonstans tror vi svaret på hur vårt agerande mot er som kunder finns. Att faktiskt göra service & underhåll, att dokumentera, ta fram åtgärdsplaner och förändra i syfte att förbättra, det är grundsynen i vårt servicearbete. Vi ser tydligt att vår strategi fungerar, det leder till mindre akutservice och panikreparationer om vi får chans att arbeta proaktivt.

Återkommande avstämningar med oss där vi tydliggör vad vi gjort och vad vi skall göra är också av största vikt.

Modern elektronisk och uppkopplad övervakning av temperatur och larmhantering ger fantastiska vinster. Visst kostar det några kronor men vad kostar ett frysrumshaveri? All utvärdering och beslutsfattande görs enklare om anläggningens historia finns dokumenterad i temperaturloggar och driftstatus. Vi garanterar att vi spar pengar åt er.