Miljövänlig kyla i Helmuth Walch charkuteri

Helmuth Walch har tillverkat korv i 40 år i sitt charkuteri. Produkterna är välkända och saluförs i både saluhallar som livsmedelsbutiker. Kvalitet och miljöansvar är viktiga begrepp inom företaget.

Nu kompletteras deras charkuteri i Göteborg med nya miljövänliga kyl- och frysrum för produktion och förvaring. Den totala ytan är ca 1500 kvm. 

NR Kyl har fått i uppdrag att installera kompletta CO2-lösningar i kyl- och frysrum samt det nya styr- och reglersystemet som styr temperaturen centralt. I uppdraget ingår bl a att sätta upp 43 förångare i sammanlagt 25 rum. NR Kyls beställare är Projektpunkten AB som deltagit i upphandlingen och ansvarar för projektet genom att knyta samman alla entreprenörer.

– Det är en befintlig lokal som nu har byggts om med helt nya kyl- och frysrum. Systemet vi sätter in är CO2 vilket är energieffektivt och mycket miljövänligt. Projektpunkten har stått för en tydlig och bra projektledning. Det finns inget att klaga på, säger Daniel Ringström, projektledare, NR Kyl AB.

– NR Kyl är en mycket positiv bekantskap med duktiga montörer och bra projektledning. Det är väldigt lätt att kommunicera med dem. Nu är vi inne i slutskedet av projektet här på charkuteriet och enligt mig är NR Kyl det företag som varit mest framstående av underentreprenörerna. När allt är klart får Helmuth Walch ett modernt och miljövänligt kylsystem baserat på CO2, säger Marcus Gustavsson, projektledare, Projektpunkten AB.