NR Kyl har genomfört sitt första projekt åt McDonalds

McDonald har byggt en helt ny restaurang i Kungälv. Restaurangen är på ca 600 kvm med 400 kvm i gatuplan och 200 kvm loft.

NR Kyls uppdrag innefattade installation av kyl- och frysrum men också komfortkyla. V.40 stod kyl- och frysrum klart, v.42 och installerades kyl-,frys- och komfortkylanläggningen. Slutbesiktning ägde rum den 17 november.
Olofsson Bygg som ansvarat för ett flertal McDonalds och Pizza Hut entreprenader säger sig gärna jobba med TESAB-anslutna företag.

– Vi har vid ett flertal tillfällen arbetat med företag inom TESAB-kedjan och det har fungerat väldigt bra. Är jag i behov av ett bra kylföretag till en entreprenad tittar jag alltid först på TESABs medlemsföretag. Det var intressant att lära känna NR Kyl och det blev ett bra samarbete med en lyckad installation. Mina erfarenheter av att jobba med TESAB-anslutna företag är goda, säger Joakim Ahnstedt, platschef på Olofsson Bygg AB.

– Det var spännande att jobba åt Olofsson Bygg och vi var glada över att vi blev tillfrågade. Det här var vår första uppdrag åt dem och McDonalds känns i sig som ett litet prestigeuppdrag. Målsättning med det här projektet var att genomföra det med rätt kvalitet i rätt tid, så att vi och alla andra företag inom TESAB-kedjan också blir tillfrågade i framtiden, säger Jonas Nordmark, VD på NR Kyl AB.