Smart ombyggnation av ICA Maxi 421

Ica Maxi 421 i Högsbo genomför en total modernisering av sin butik i etapper. Samtliga kyl- och frysmöbler ska bytas ut eller byggas om med DX-CO2 rakt ut i diskarna. Det kommer spara mycket energi vilket är bra för både miljön och plånboken.

Att byta ut eller bygga om samtliga kyl- och frysmöbler på en gång var inte praktiskt eller ekonomiskt möjligt för ICA Maxi 421. I stället nappade de på en idé som NR Kyl presenterade. För att slippa låsa in sig i en omodern lösning med vätskekylaggregat skulle de istället välja att att delkonvertera redan nu. Det innebär att moderniseringen av hela maskinparken sker i etapper och att de gamla maskinerna körs parallellt med de nya. En klok lösning som gynnar både plånboken och miljön. Driftstart för första etappen var v.42.

 

– Det här är ett uppdrag som kommer att hålla på i några år, säger Jonas Nordmark, VD på NR Kyl. Vi har inventerat hela parken av kyl- och frysmöbler och lagt upp en tidsplan för hur vi ska gå till väga. Det här uppdraget har bara vinnare. Genom att vi tar bort det farliga köldmediet och ersätter det med CO2 får vi en direkt miljövinst samtidigt som vi reducerar förbrukningen av energi med minst 30%. Något som är speciellt med det här uppdraget är att det inte finns några extra ytor över i lokalen. Vi är tvungna att klämma in det nya aggregatet i befintligt maskinrum. För att få dit aggregatet måste det in i en hiss som är för liten. Därför har vi beställt aggregatet i delar som vi sedan transporterar till maskinrummet och monterar i hop på plats. Problemlösning på hög nivå!

– Vi är väldigt nöjda med NR Kyl. De är kompetenta problemlösare som levererar i tid. De är också väldigt bra på förberedande service för att eliminera framtida problem. Just det är en bidragandes orsak till att jag gärna rekommenderar NR Kyl vidare.