Bearcoms nya serverhall kyls med frikylesystem

När Göteborgsbaserade IT-leverantören Bearcom skulle bygga en ny serverhall sökte de ett kylsystem som var energieffektivt, hade hög driftsäkerhet och samtidigt en liten miljöbelastning. Bearcom vände sig till närliggande TESAB-företaget NR Kyl som med ett kylsystem från SEE Cooling kunde uppfylla dessa kriterier.

Specialister inom energieffektiva kylsystem

NR Kyl som specialiserar sig på energieffektiva kylsystem har lång erfarenhet av kylning, och visste precis var Bearcoms nya serverhall behövde. Tack vare en tidigare installation av en anställd på NR Kyl hade Bearcom hört talas om företaget och efter att ha dammsugit marknaden efter expertis bestämde de sig för att anlita NR Kyl.

– Projektet påbörjades i juli 2015 och några månader senare var det klart för driftsättning. Normalt sett tar ett sådant här projekt endast några veckor men på grund av ett försenat bygglov drog det ut lite på tiden, säger Jonas Nordmark, vd på NR Kyl.

Drivs genom cirkulerande vattensystem

Traditionellt sett har serverhallar kylts med hjälp av en kylmaskin som drivs av el. Men här valde i stället NR Kyl ett cirkulerande vattensystem. Systemet är ett kompressorfritt frikylesystem som med hjälp av en kylmediekylare på utsidan av byggnaden växlar ut energin i serverhallen.

– Jämfört med en konventionell kompressorlösning har denna ett COP 25-100, en traditionell kompressorkyld lösning har som bäst 3,8, säger han.

Kylsystemet tillverkas av SEE Cooling och medför en serverhall med en miljö helt utan hotspots, alltså att systemet håller en jämn temperatur.

Många fördelar med kylsystemet

Fördelarna med detta kylsystem är många. Framförallt medför det minimerade förluster och låga energikostnader. Med Bearcoms nyinstallerade system är den interna elförbrukningen 3,2kW för att kyla 60kW, exklusive kylproduktionen, vilket medför en otroligt hög COP. Men denna lösning kan med hjälp av borrhål/energibrunnar hantera laster upp till 350kW med 3,2kW driveffekt. Samtidigt får man 100 procent frikyla under minst 8 000 h/år.

– I många fall blir den här typen av lösning billigare i längden för kunden, lite beroende på vilken driftsäkerhetsnivå som önskas. Här har vi ett system som både är energieffektivt och väldigt driftsäkert, avslutar han.

Utöver kylning av serverhallar erbjuder NR Kyl kyl- och värmeteknik för en rad olika verksamheter, allt från kommersiella utrymmen och fastigheter till isbanor och miljösimulerande enheter. På www.nrkyl.se kan du läsa mer om hur man med SEE Coolings-frikylesystem kan uppnå en fullgod kylning av server- och datarum.