NR Kyl kyler ner Willys nya butik!

När Willys med hjälp av Skanska bygger en helt ny butik i Johanneberg i Göteborg vann NR Kyl upphandlingen om kylentreprenaden.

Området är under förvandling och ett helt kvarter byggs nu upp bestående av två niovåningshus samt ett hus med 17 våningar. Totalt blir det ca 130 lägenheter med sju affärslokaler i bottenplan. Däribland Willys nya butik. Husen ska certifieras enligt Svanen och hela projektet ska vara färdigställt under 2018. Willys hade en hemmabutik på ungefär samma plats tidigare innan den byggnad revs för att ge plats för den nya.

NR Kyl startade projekteringen v.42 förra året, installationsarbetet gick i gång v.6 i år och uppdraget fortsätter etappvis fram till v.22 då allt ska vara klart för NR Kyls räkning.
I Willys nya butik kommer NR Kyl att installera ett nytt CO2 aggregat. På grund av att butiken ligger i bottenplan i en byggnad som i övrigt består av bostäder kommer det ställas en kylmedelkylare på taket i stället för en gaskylare. Ur säkerhetssynpunkt får inte CO2-gas dras genom bostadsdelen. Glykol skickas upp till kylmedelkylaren där glykolen kyls ner och skickas tillbaka till kylmaskinen för att i sin tur kyla CO2-gasen som förs ut till butiken kyldiskar.
Till det kopplas det värmeåtervinning som går till butikens ventilationsaggregat.

NR Kyl har samarbetat med Willys i flera entreprenader tidigare. Den första var Willysbutiken i Kållered 2012, därefter följde butikerna i Påvelund och Kungsbacka. Till det har NR Kyl knutit serviceavtal med sex olika Willysbutiker.

- När en helt ny butik byggs upp från grunden är förutsättningarna optimala för att göra perfekta installationer. Nu när ytan är helt ren i butiken kan vi entreprenörer samordna våra installationer för att allt ska bli så bra som möjligt. Skanska som vi jobbat med är väldigt professionella i sitt agerande och samarbetet med dem och övriga entreprenörer fungerar kanonbra. Willys har gett oss bra förtroende och stöd redan under projekteringsstadiet. Det här kommer bli riktigt bra.
Viktor Eriksson, projektledare, NR Kyl

- Vår gamla butik låg i den byggnad som revs och vi är glada över att vi fått behålla ungefär samma läge i den nya byggnaden. Vi har precis påbörjat arbetet med den nya butiken och ännu så länge går allt som det ska. NR Kyl har Willys arbetat med tidigare och vi tycker att det fungerar bra.
Magnus Jernsand, Projektledare Kyla, Willys

Bild: Skanska