Hej Johannes, vad är god service för dig?

Johannes Ringström, serviceansvarig på NR Kyl berättar om första serviceavtalet samt om vikten av att ge en god service.

Hej! Johannes Ringström, serviceansvarig. Vad är god service för dig?

God service för mig är att vara lyhörd och visa respekt för kundens behov kombinerat med hög flexibilitet. Kunden ska känna tilltro till att vi snabbt löser deras problem och att de är trygga med vår insats. God service är också att ha en bra dialog med kunden, vara prestigelös och inte minst ärlig om t ex ett problem skulle uppstå vid leverans. God service bygger också på att vi tagit oss tid att lära känna butiken och de som jobbar där.

Hur länge har du varit ansvarig för serviceavtalen?

Jag har varit serviceansvarig i fem år och under den tiden har avdelningen växt ordentligt. Ändå har vi valt att inte växa för fort. Målsättningen är att först ta hand om de kunder vi har och se till att de får hög kvalitet på den service vi erbjuder. I dag har vi serviceavtal med ett trettiotal butiker men också charkuterier och fastigheter. Vi är fem personer här på NR Kyl som arbetar med serviceärenden.

Vilket var ert första serviceavtal?

Vårt första avtal skrev vi 2012 med Willys i Kållered. Innan dess hade vi mest byggt butiker. Det blev startskottet för den här avdelningen på NR Kyl.

Många gånger när vi kommer in i ett nytt uppdrag så har servicebiten varit eftersatt. På äldre anläggningar är behovet av service stort. Ett nytt kunduppdrag startar med att vi går igenom hela anläggningen och optimerar driften så att den går felfritt.

Hur börjar ett serviceuppdrag?

Med ett larm. Många av våra butiker är uppkopplade via IWMAC. Det är en larmcentral som gör att vi kan gå in i butikens system på distans, se alla kyl- och frysdiskar, kontrollera temperaturer, se grafer m m. Målet är att identifiera problem innan de uppstår. Larmsystemet är vårt bästa verktyg för att slippa driftsstopp. Vi reagerar på avvikelser. Oftast börjar vi vår felsökning här på kontoret. När vi identifierat vad avvikelsen beror på åtgärdar vi direkt innan det hinner bli ett problem. Akuta utryckningar beror många gånger på att ett problem tillåtits gå för långt.

Varför ska jag som kund skriva ett serviceavtal med NR Kyl?

Därför att vi har förstått att service i grunden är en relation, där kommunikation och dialog  utgör byggstenarna. Och den relationen kan bara uppstå om vi som leverantör har ett genuint intresse för kundens verksamhet och förmågan att lyssna. Det är genom att lyssna vi uppfattar kundens behov och utifrån den kunskapen kan vi överträffa kundens förväntan. Dessutom kan vi både den gamla och den nya tekniken. Alla kylföretag kan inte CO2 men där är vi specialiserade.

Jag är övertygad om att står valet mellan två företag med likvärdiga produkter är den upplevda servicen avgörande.

På bilden: Johannes Ringström, serviceansvarig NR Kyl.