Dejan Vulevic byggde om sin ICA supermarket med CO2

Dejan Vulevic vågade satsa på CO2 redan 2013 och har idag en mycket lägre energiförbrukning i sin butik.

Dejan Vulevic byggde om sin ICA Supermarket med CO2!

Dejan Vulevic’s kylanläggning i sin ICA Supermarket var ålderstigen. Vissa delar var från 70-talet. De äldsta delarna var direktexpansion (DX), där den varma sidan var kopplade till ett ventilationsaggregat av FT-typ.

Det fanns också en ny del med diskar som kyldes av pumpad brine (glykol) med ett vätskekylaggregat på utsidan utan koppling till återvinning på varma sidan.

NR Kyl räknade och tog fram ett underlag till Dejan på ett transkritisk CO2 aggregat. Kalkylen visade tydligt att den nya anläggningen skulle dra avsevärt mindre energi än tidigare även om antalet diskar utökades. Efter noggrann utvärdering valde Dejan Vulevic förslaget från NR Kyl.

Anläggningen har nu varit i full drift sedan 2013 med nästan obefintlig akutservice. Redan det första året gick det att se att den utlovade energireduceringen stämde. Anläggningen har fungerat väldigt bra och Dejan Vulevic är nöjd med sin investering.

NR Kyl har dessutom installerat befintligt vätskekylaggregat mot det befintliga ventilationsaggregatet samt bytt ut den elektriska ridåvärmen i entrén mot en betydligt energieffektivare ridåvärme med en värmepump.

I dag har du möjligheten att via NR Kyl köpa en ny anläggning med flexibel finansiering via Vasakredit eller hyra anläggning via NR Kyl.