Stora energivinster i ICA Kvantum Lerum!

ICA Kvantum Lerum är klara med första etappen i sin konvertering till en CO2-lösning. Redan den första månaden var energiförbrukningen sänkt med 8%.

Stora energivinster i ICA Kvantum i Lerum!

ICA Kvantum är klara med första etappen i sin konvertering till en CO2-lösning i sin butik. Ett nytt transkritiskt CO2 aggregat är på plats. Butikens layout har gjorts om och NR Kyl har flyttat en del gamla kyl- och frysmöbler till nya platser samtidigt som de installerat ett antal löpmeter nya kyldiskar avsedda för CO2.

Sänkt energiförbrukning!

Redan den första månaden visade på en minskad energiförbrukning med 8%, månad två visade på 10,5% Siffrorna avser butikens totala energiförbrukning i jämförelse med föregående år. Siffrorna är uppmätta under uppbyggnadsfasen och vi kan förvänta oss ännu bättre siffror när allt är intrimmat. Värt att poängtera är att energiförbrukningen har minskat trots att NR Kyl ställt in ett antal löpmeter nya kyldiskar som inte fanns där tidigare. ICA Kvantum i Lerum är på god väg att bli en modern, miljövänlig och energieffektiv butik.

- De här siffrorna stämmer och det trots att vi utökade vår färskvaruavdelning med ytterligare kyl- och frysdiskar. NR Kyl är kompetenta, ansvarstagande och de levererar, säger Owe Krook, ICA-Handlare på ICA Kvantum Lerum