ICA Maxi 421 i Högsbo satsar på e-handel och NR Kyl bygger e-handelsrum!

E-handeln ökar och för att tillgodose kundernas behov bygger ICA Maxi 421 Högsbo ett e-handelsrum med miljövänlig kyla.

Svenska folket beställer allt mer matvaror via nätet. Livsmedel står idag tillsammans med byggvaror för störst försäljningsökning av näthandeln. I dag finns alla de stora livsmedelskedjorna där. För den enskilde butiken är det viktigt att vara med och tillgodose kundernas ökade efterfrågan på e-handel. Det sägs att försäljningen av livsmedel via nätet fördubblas varje år.

En butik som nu genomför sin e-handelssatsning är ICA Maxi 421 i Högsbo.

-Vi gör den här satsningen därför att kunderna har frågat efter tjänsten och tekniken finns. De går in och beställer via nätet, vi plockar ihop deras beställning och levererar livsmedelskassen direkt till deras bil. Vi förenklar vardagen för våra kunder. Det ska vara enkelt och smidigt att handla på ICA Maxi 421 i Högsbo. I samband med den här satsningen bygger vi också ett e-handelsrum med nytt kylrum och frysskåp som båda kopplas upp på vår nya CO2-anläggning och blir därmed blir 100% miljövänlig säger David Helmersson, försäljningschef för e-handeln på ICA Maxi 421.

ICA Maxi 421 i Högsbo genomför redan i dag en total modernisering av sin butik. Uppgraderingen sker i etapper. När allt står klart ska samtliga kyl- och frysmöbler bytts ut eller vara ombyggda för modern kylteknik med CO2.

-– Det här är ett uppdrag som kommer att hålla på i några år, säger Jonas Nordmark, VD på NR Kyl. Vi har inventerat hela parken av kyl- och frysmöbler och lagt upp en tidsplan för hur vi ska gå till väga. Uppdraget har bara vinnare. Genom att vi tar bort det farliga köldmediet och ersätter det med CO2 får vi en direkt miljövinst samtidigt som vi reducerar förbrukningen av energi med minst 30%. Den nya e-handelsplatsen i butiken får självklart även den CO2 som köldmedium.

 

På bilden; David Helmersson.