Uppdrag åt Moelven på Östra sjukhuset!

NR Kyl installerar 2 luft/vattenvärmepumpar på Östra sjukhuset med start v.47

NR Kyl har fått i uppdrag av Moelven Byggmodul AB att installera två luft/vattenvärmepumpar i en paviljong som uppförs på Östra sjukhusområdet. Paviljongen är i form av prefabricerade moduler och ska när den står klar inhysa mottagningsverksamhet kopplad till kvinnosjukvården.

V.47 startar NR Kyl sin installation av luft/vattenvärmepumparna från Mitsubishi med deras energieffektiva Ecodan Large Hydrobox som ska förse paviljongen med både värme och kyla.

-Det här är vårt första uppdrag åt Moelven. Efter ett mycket lyckat uppstartsmöte så känner vi oss övertygade om att installationen är väl genomtänkt, vilket borgar för ett gott resultat. Moelven är proffsiga och noggranna, säger Viktor Eriksson, projektledare på NR Kyl AB.