12 nyanställda i en bransch med rekryteringsproblem!

Under de senaste tolv månaderna har NR Kyl fått ett tillskott av tolv nyanställda. Det snittar en ny medarbetare per månad vilket ställer stora krav på organisationen.

 

Under de sista tolv månaderna har NR Kyl fått ett tillskott av tolv nyanställda. Det snittar en ny medarbetare per månad vilket ställer stora krav på organisationen. Expansionstakten har varit hög och NR Kyls affärsidé att arbete med hållbara köldmedier har varit framgångsrik. I dag räknas de som ett av de främsta företagen i Sverige när det gäller kunskap och kompetens om hållbara köldmedier.

I takt med att NR Kyl vuxit har också behovet av nya lokaler ökat. Till årsskiftet flyttar NR Kyl sin verksamhet till nya lokaler i Munkebäck där de samlar administration, projektledning, verkstad i en och samma byggnad. Det finns många logistikfördelar med flytten men framför allt får nu alla plats samtidigt i fikarummet, vilket har varit efterlängtat.

Att finna nya, duktiga och engagerade tekniker har inte varit lätt. Bristen på kyltekniker är stor i hela landet. I dag är rekrytering av nya kyltekniker till branschen den stora utmaningen för alla kylföretag i Sverige.

Därför är det idag viktigare än någonsin för kylföretag att vara ute på de utbildningsplatser som finns och hjälpa till med kunskapsöverföringen.

  • Vi arbetar aktivt ute på skolor för att attrahera blivande kyltekniker. Jag tror att vår dragningskraft är att vi uppfattas som ett modernt företag med spjutspetskompetens inom CO2. Vi är väldigt glada över att vi har lyckats knyta till oss så många nya, duktiga och engagerade tekniker. Hos oss får de möjlighet att utvecklas och öka sin kompetens om hållbara köldmedier och annan teknik. Internt arbetar vi aktivt med vår personalpolitik. Det handlar inte bara om att trivas utan vi vill att de ska känna att det finns bra framtids- och utvecklingsmöjligheter inom NR Kyl, säger Daniel Ringström, projektchef på NR Kyl.

På bilden syns de flesta som anställts på förteget under 2017.
På bilden fr vänster: Karolina, Joachim, Bernt, Amir, Carl, Ali, Conny, Anders, Ermen & Viktor.