Power Cell Sweden AB bygger nytt bränslecells-laboratorium!

Efter årsskiftet installerar NR Kyl ett CO2 aggregat i Power Cell's bränslecellslaboratorium.

Nu bygger Power Cell om en del av sina lokaler i fabriken på Hisingen till ett bränslecellslaboratorium. NR Kyl har fått i uppdrag att installera ett CO2-aggregat för kylning av en köldbärarkrets till laboratoriet. Aggregatet är utrustat med värmeåtervinning för att minimera fjärrvärmeförbrukningen i lokalerna. De installerar även en kylmedelkylare till den befintliga köldbäraranläggningen.

Power Cell har patentskyddade bränsleceller, en teknik som många tror kommer att förändra världens energiförbrukning.

PowerCells produkter genererar el av vätgas. Funktionen är ungefär som ett batteri men betydligt mer effektivt och helt miljövänligt. De har också patent på en reformator som har förmågan att omvandla energin i diesel, metanol och naturgas till vätgas. Kombinationen av de här två produkterna är en succé.

Bland annat finns deras produkter i världens första vätgasdrivna lastbil med släp och i hus som är helt frikopplade från elnätet.

För NR Kyls del räkning går projektet i gång i februari 2018.