PowerCells bränslecellslaboratorium är nu driftsatt!

NR Kyl har under våren installerat ett CO2-aggregat för kylning av köldbärarkrets i PowerCells bränslecellslaboratorium.

NR Kyl har under våren installerat ett CO2-aggregat för kylning av köldbärarkrets i PowerCells bränslecellslaboratorium.

  • I laboratoriet provkör vi bränsleceller och bränslecellsystem. Provkörningarna generar mycket värme och el. Nu kan vi återvinna värmen genom det CO2-aggregat som NR Kyl har installerat. Även den el som produceras under provkörningarna återvinns och går direkt in på vårt elnät. NR Kyl är en utmärkt samarbetspartner, säger Martin Berggren, Laboratoriechef på PowerCell.

CO2-aggregatet NR Kyl har installerat är utrustat med värmeåtervinning för att minimera fjärrvärmeförbrukningen i lokalerna. De har även installerat en kylmedelkylare till den befintliga köldbäraranläggningen.

PowerCells patentskyddade bränsleceller står för en ny teknik som många tror kommer att förändra världens energiförbrukning. Funktionen är ungefär som ett batteri men betydligt mer effektivt och helt miljövänligt. De har också patent på en reformator som har förmågan att omvandla energin i diesel, metanol och naturgas till vätgas. Kombinationen av de här två produkterna är en succé.