100% hållbarhet!

För att göra avstampet tydligare både internt och externt så har vi nu dekorerat våra bilar med vår hållbarhetssymbol "100% hållbar", som symboliserar vårt engagemang för en bättre miljö!

TESAB är Sveriges största rikstäckande kedja av kylföretag och ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme. Genom att vi använder naturliga köldmedier i applikationer får vi en neutral och kretslopps anpassad arbetsmetod. Därmed är våra lösningar framtidssäkra, miljövänliga och kostnadseffektiva.

Nu tar vi ytterligare ett steg genom att ta ett helhetsperspektiv över hållbarhetsfrågorna. Vi kallar det 100% Hållbarhet och det innebär att vi inom TESAB aktivt arbetar för ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Vår policy 100% Hållbarhet sammanfattar vi i följande tio punkter

  • Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
  • Arbeta för en hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap och trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö- och utvecklande arbetsklimat för alla
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
  • Visa lokalt samhällsengagemang
  • Vara transparent mot kunder, medarbetare m.fl.

HÄR kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet!