Naturliga köldmedier bidrar inte till växthuseffekten!

Livsmedelsbranschen är på gång att byta ut sina syntetiska köldmedier till naturliga köldmedier. Nu väntar vi på att andra aktörer i vårt samhälle skall ta ställning och konvertera till C02. Vi hoppas se ett ökat engagemang hos fastighetsägare, restauranger, kommuner, landsting, industrin m.fl. Tekniken finns, vi är redo!

Det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att göra när tex en livsmedelsbutik bestämmer sig för att satsa på modern och hållbar kyla. Det här gäller även fastigheter, simhallar, ishallar storkök, restauranger, industriverksamheter m.fl.

Låt oss ta en medelstor livsmedelsbutik som exempel;
Många livsmedelsbutiker använder sig av R404A som köldmedium. R404A är ett syntetiskt köldmedium som har ett GWP värde på 3922.
GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på hur stor påverkan gasen har på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Ju högre värde desto sämre för miljön.
Naturliga köldmedier har i de flesta fall liten eller ingen påverkan alls.
CO2 (koldioxid) har ett GWP värde på 1!

Den medelstora livsmedelsbutiken har i snitt ca 120 kg R404A i sitt kylsystem. Det årliga läckaget från kylsystemet beräknas uppgå till 15%, vilket ger ett negativt bidrag till växthuseffekten med 50 000 till 70 000 GWP per år. Nu räknar vi bara på systemets läckage.

En butik som är konverterad och använder ett naturligt köldmedium som CO2 har en försumbar påverkan på växthuseffekten.
CO2 medför också andra fördelar där den oftast kan halvera livsmedelsbutikens energiförbrukning genom effektiv drift samt återvinning.

Våra köldmedier har en större påverkan på växthuseffekten än vad vi tidigare känt till, om fler områden inom vår bransch, samt även övriga världen kunde konvertera till naturliga köldmedium skulle detta få en stor positiv påverkan på växthuseffekten.

Tekniken finns och den är välbeprövad och installeras i dag i de flesta fall till ett lägre pris än gamla syntetiska. Den CO2 (koldioxid) vi använder är återvunnen och återanvänds i slutna system.

Livsmedelsbranschen är på gång att byta ut sina syntetiska köldmedier till naturliga köldmedier. Nu väntar vi på att andra aktörer i vårt samhälle ska komma igång som fastighetsägare, restauranger, kommuner, landsting, industrin m.fl.

Tekniken finns. Vi är redo!