Storkök - ett nytt affärsben!

NR Kyl expanderar och satsar på en kompletterande inriktning - helhetslösningar inom storköksentreprenader. Nu både kyla och storkök i ett koncept!

NR Kyl är ett av Sveriges mest framträdande kylföretag när det gäller hållbara kyllösningar med naturliga köldmedier åt sina kunder.

Nu utökas verksamheten ytterligare genom att ”Storkök” läggs till i NR Kyls erbjudande.

Den som håller i den verksamheten är projektledaren Roger Lindblad. Roger har stor erfarenhet av branschen och drev under trettio år Hansson & Jakobsson Storkök. Till sin hjälp har han bl a Christo Georgalis, säljare och installatör med gedigen kockutbildning i botten.

-Vi kommer i första hand inrikta oss på storköksentreprenader åt den offentliga sektorn, förskolor, skolor, sjukhus m m. Vår målsättning är att arbete med hållbara lösningar. Vi ser att våra kunder efterfrågar det och där är NR Kyl bäst i Göteborg. Hotell och restaurang är också en växande marknad, där vi utöver produkter som t ex ugnar och diskmaskiner också ser en efterfrågan på energisnåla och miljövänliga kylsystem. Det är roligt och spännande att vara på NR Kyl. Det är ett företag som vuxit snabbt, har stor kompetens och visat att de vet vad de pratar om, säger Roger Lindblad, projektledare på NR Kyl.