Varför ställs det inte krav på energilov i samband med eller i komplement till bygglov?

Varför har vi inte energilov? ungefär som ett bygglov! All form av förbrukad energi måste ifrågasättas utan att det blir ett allt för stort hinder för utveckling.

Varför har vi inte energilov? Ungefär som ett bygglov? En förbrukare av energi vid nybyggnation eller förändring av verksamhet bör redogöra för hur elenergin för en industriell verksamhet, kyldrift (isbana, livsmedel, process, etc) skall nyttjas och för en förväntad årsförbrukning påvisa hur energin kan återvinnas. Det kan vara i form av värme, varmvatten eller annan form.

Vi är samtliga medvetna om att vi inte adresserar dessa frågor tillräckligt hårt. Vi måste bli bättre på det. All form av förbrukad energi måste ifrågasättas utan att det blir ett allt för stort hinder för utveckling.Ett exempel: Om en västsvensk kommun avser bygga en simhall och i sin absoluta närhet har två stycken ishallar, hur är det då möjligt att dessa två ishallars värmeöverskott (med rätt kylteknik) inte värmer simhallen? Förskolor kan med moderna CO2-kylanläggningar förvärma sitt varmvatten och delproducera värme för lokalen och verksamheten. Bensinstationer kan på samma sätt göra värme för tvätthall, VV och värme. Datahallar har mängder med möjligheter till återvinning om de bara byggs på rätt ställe. Att sedan kommunala energileverantörer kan motsätta sig en effektiv inkoppling av denna energi och påtala att denna konkurrerar med deras leverans borde vara förbjudet.