Vi välkomnar Per till NR Kyl!

Vi har tagit pulsen på vår nya medarbetare Per. Läs vilka kvalitéer Per tycker är viktiga hos en kyltekniker!

Per Hultgren gick för drygt ett halvår sedan klart sin utbildning till kyltekniker. Per gjorde sin andra praktikperiod av fyra hos oss och det fungerade otroligt bra. Vi ville anställa Per men han hade redan tackat ja till ett annat jobberbjudande. Därför är vi nu otroligt glada att Per valt att börjat arbeta hos oss på NR Kyl. Per förstärker montage-teamet!

Hur kommer det sig att du blev kyltekniker?
Det är lite av en slump. Det blev så för att jag blev varslad på mitt tidigare arbete pga av arbetsbrist. Jag kikade runt på olika utbildningar och det stod mellan kyltekniker och rörläggare. Kyltekniker kändes bredare så därför föll valet på den utbildningen.

Vad tycker du är viktigt för att trivas på jobbet?
Bra arbetskamrater och dialog mellan kontor och montageteam. Det är viktigt att man är på en bra firma med bra gemenskap.

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta som kyltekniker?
Fördelar är att man oftast jobbar dagtid och att man lär sig nya saker och utvecklas hela tiden. Nackdelen att det är jour ibland och att det kan bli stressigt.

Vilka kvalitéer tycker du är viktiga hos en kyltekniker?
Vara nyfiken och vilja lära sig nytt. Bra på att samarbeta med andra samt att man är tekniskt intresserad.

Hur tror du att kylbranschen ser ut om 20 år?
Jag tror att det endast finns C02, ammoniak och propan på ”marknaden”. De syntetiska alternativen /HFC köldmedierna är borta/urfasade.

Slutligen, fyra snabba frågor.

CO2 som köldmedium eller R600a? CO2

Vatten eller kolsyrat vatten? Vanligt vatten

Pressdelar eller lödning? Lödning

Semla eller chips? Semla