Storköksentreprenad på Slottsbergsskolan!

NR Kyl har fått sin första kompletta storköksentreprenad. Uppdraget gäller Slottsbergsskolans tillagningskök. I entreprenaden ingår leverans och montering av ett komplett storkök med diskmaskiner, spisar m.m.

NR Kyl har fått sin första kompletta storköksentreprenad. Uppdraget gäller Slottsbergsskolans tillagningskök. I entreprenaden ingår leverans och montering av ett komplett storkök med diskmaskiner, spisar m.m.
När kök och matsal står färdigt beräknas det servera ca 700 portioner per dag, vilket gör det till ett relativt stort skolkök.

Just nu pågår projektering och NR Kyl beräknas gå i produktion under 2019. Beställare är RA Bygg och slutkund Göteborgs Stad.

NR Kyls nya affärsben ”Storkök” har med det här uppdraget fått en flygande start. Normalt är det relativt långa ledtider på den här typen av entreprenader men i det här fallet blev förloppet lite snabbare.

- Vi är glada över att vara igång och det här är ett väldigt fint projekt att starta med. Vi kommer inte bara att leverera all utrustning utan ser också till att montera den. Det ligger helt i linje med vår affärside - att erbjuda helhetslösningar inom storköksentreprenader. Med vår offert följde en beskrivning och för att Göteborgs Stad ska erhålla rätt kvalitet på vårt uppdrag ska slutresultat stämma väl överens med den beskrivningen, säger Roger Lindblad, storköksansvarig på NR Kyl