NR Kyl hjälper ICA Supermarket i Sollebrunn fira 50 år med miljösatsning!

"Vi har alltid arbetat med ett aktivt miljötänk och att vi nu konverterar butiken till CO2 är självklart. NR Kyl gör ett bra arbete och vi anlitar dem gärna igen"- Säger Staffan Brunnhage, handlare ICA Supermarket Sollebrunn.

ICA Supermarket Sollebrunn firar femtio år med att modernisera och miljösäkra butiken. NR Kyl fick i uppdrag att konvertera butikens kyla från syntetiska köldmedier till framtidens CO2-teknik. Projekteringen genomfördes hösten 2018 och nu pågår produktionen för fullt. Handlaren har också valt att anlita NR Kyls storköksenhet för att leverera köksutrustning till butikens fräscha och effektiva tillagningskök.

-Det här är första gången som våra enheter, kyla och storkök, jobbar tillsammans med en butik. Vi kommer få se allt mer av det i framtiden. Moderna butiker tar i dag tillvara på produkter med kort datum och tillagar för försäljning. Ur miljösynpunkt är det hur bra som helst, säger Christo Georgalis, på NR Kyl - storkök.

Butiken är en klassisk ICA Supermarket på ca 800 kvm som till hösten firar femtio år. CO2-aggregatet NR Kyl installerar är från Advansor och till den kopplas det upp full värmeåtervinning. Värmen återvinns bl a till ventilationen samt som fläktrumsvärmare för butik och lager. NR Kyl räknar med att butiken kommer att sänka sina energikostnader avsevärt.

-Vi har alltid arbetat med ett aktivt miljötänk och att vi nu konverterar butiken till CO2 är självklart. Jag tror också att våra kunder vill att vi tar ansvar och går i bräschen för vår miljö. Ett stort plus är att vi kommer sänka energiförbrukningen genom värmeåtervinningen. Vi har också passat på att byta ut alla gamla lysrör mot LED-belysning. NR Kyl gör ett bra arbete och vi anlitar dem gärna igen. Det var också praktiskt att vi kunde köpa köksutrustningen direkt från NR Kyl. Nu kommer vi att tillaga ännu mer egen mat till försäljning vilket innebär betydligt mindre spill, säger Staffan Brunnhage, handlare, ICA Supermarket i Sollebrunn.