ICA Nära Utby satsar på modern och miljövänlig kyla!

ICA Nära Utby har valt att framtidssäkra sin kylanläggning.

ICA Nära i Utby har valt att framtidssäkra sin kylanläggning.
Samtlig kyl- och frysutrustning byts ut. Den gamla, energislukande anläggningen ersätts av en ny, energieffektiv anläggning med CO2 som köldmedium.
Fastigheten värms genom att återvinna värmen som kylmaskinen genererar. Arbetet påbörjas under våren 2019.

På bild: Victor Thomassen, Frysansvarig på ICA Nära Utby.