Ny serviceansvarig på NR Kyl!

Emil Sundgren är sedan fyra månader tillbaka serviceansvarig på NR Kyl. Här kommer fem frågor vi ställt till Emil!

Emil Sundgren är sedan fyra månader tillbaka serviceansvarig på NR Kyl. Han är kyltekniker i botten och kom till NR Kyl för tre år sedan. En viktig anledning till att han sökte sig till NR Kyl var att han ville utveckla sig ytterligare inom modern kylteknik med naturliga köldmedier.

Hur är en bra servicetekniker?
Snabbtänkt, kreativ och lösningsorienterat men också serviceminded och bra på att skapa relationer. Vi är kundens trygghet.

Hur stor är er serviceorganisation?
Vi är fem medarbetare som framför allt arbetar förebyggande med våra avtalskunder. I dag har ett fyrtiotal kunder knutit serviceavtal med oss. De flesta av dem är uppkopplade via IWMAC, vilket gör att om något krånglar går larmet direkt till oss och vi kan göra en felsökning på distans. IWMAC är vår larmcentral där vi kan gå igenom en butiks kylsystem och se aktuella driftvärden och temperaturer m m. Genom schemalagt underhåll identifierar vi saker som skulle kunna bli ett problem innan det uppstår.

Vad är det vanligaste felet?
Jag skulle säga att vanligast är felande elkomponenter. Det är sällan fel i kylkretsarna. Tack vare förebyggande arbete och moderna kylsystem är inte de akuta problemen lika vanliga som förr.

Hur viktigt är det för dig att arbeta miljövänligt?
För mig är det viktigt. Modern, miljövänlig och hållbar kyla är en del av NR Kyls affärsidé. Där ska vi vara bäst i Göteborg. Det är också en av anledningarna till att jag sökte mig hit.

Vad är ditt viktigaste råd till en kund?
Att det lönar sig att bli avtalskund. Våra avtalskunders butiker har vi tagit oss tid att lära känna, inte bara anläggningen utan även de som arbetar där. Vi är måna om att skapa goda relationer med vår kunder. Förebyggande arbete och övervakning är en billig försäkring som både skapar stor trygghet och spar pengar.