Varför CO2 som köldmedium?

Vår verksamhet omfattas av något som kallas F-gasförordningen och är beslutad i EU och gällande sedan 2015 för alla medlemsländer att förhålla sig till. Den innebär att de syntetiska köldmedier vi konverterade till för att få bort dom ozon-nedbrytande var istället starkt växthuspåverkande och skall nu fasas ut. Ägarna av dessa har krav på sig samt att miljöanpassa sina kylsystem. Marknaden får begränsade mängder köldmedier att tillhandahålla.

Vi har också lärt oss att just växthuspåverkan inte är bra och leder till medeltemperaturshöjning. F-gasförordningen är beslutad under förutsättningarna att medeltemperaturen inte skall öka med mer än 2,0oC men efter FN´s klimatmöte i Paris så sa man att strävansmålet är 1,5oC.

Det är först nu man kan se att den F-gasförordning, som varit gällande ett tag, faktiskt börjar göra sig påmind. Fram till 1 jan 2020 skall många av Sveriges brukare av kylsystem hinna med att konvertera eller bygga om sina anläggningar.

Tittar man tillbaka på hela vår tid med kylteknik som en funktion i samhället har den alltid varit mer eller mindre miljömässigt ifrågasatt. Dock är den helt nödvändig för att vårt samhälle skall fungera. Men vi har fått en chans vi aldrig tidigare haft och vi kan idag i stort sett ta bort all miljöfarlig köldmedium och ersätta det med regenererad CO2 som köldmedium. Tekniken är så bra, kunskapen finns, så att det överhuvudtaget pratas om att konvertera till andra syntetiska ”bara aningen bättre” köldmedier borde vara förbjudet. Jag brukar säga att om politikerna och beslutsfattarna visste vad jag vet skulle vi inte få konvertera till något annat än CO2.

 

Är då CO2 applicerbart överallt? Ja nästan, kylsystem med CO2 gynnas av att vi i dessa breddgrader har låg årsmedeltemperatur och därmed får anläggningar som har kylbehov året runt väldigt fina energivärden. Anläggningar som bara är i drift maj till aug är svårare att rent energimässigt räkna hem. Men för alla andra kylsystem oavsett det är i butik, process, industri, kyl- och fryslager, ishallar, etc är detta fantastiskt. Det är inte det enda som är positivt utan anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service och underhåll. Dom har heller inga krav på återkommande läcksökning, det finns bara positiva sidor med att nyttja CO2, det är tom billigare att installera än andra system.