Energioptimering

Vi optimerar dina system inom kyla, värme och ventilation. Detta kan ge förhållandevis stora besparingar i alla fastigheter, oavsett storlek och form.

Genom att göra en energioptimering kan man med ganska enkla medel effektivisera fastighetens energianvändning – och samtidigt öka livslängden på installationerna. I praktiken handlar detta om att säkerställa att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftperspektiv utifrån de förutsättningar som finns.

Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential, antingen väljer du att optimera energianvändningen för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vid en optimering säkerställer vi bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som det är tänkt. I en bostad kan detta bland annat göras genom att injustera värmesystemet, vilket medför att värmen är fördelad korrekt och de boende slipper obalans med kalla och varma rum.

Livsmedelsbutik - investera i framtiden

Genom F-gasförordningen kommer det innebära att många butiker inom kort kommer behöva byta eller renovera sina kylanläggningar. När butikerna bygger om sina kylsystem för att anpassa dem till nya köldmedier rekommenderar vi att passa på att samtidigt energieffektivisera kylanläggningarna så att det blir möjligt att optimera kyltemperaturerna med minst bibehållen energianvändning. På det sättet bakas investeringskostnaderna ihop och återbetalningstiden kortas ner.

NR Kyl har lång erfarenhet och gedigna kunskaper när det kommer till att optimera kyla, värme och ventilation för allt från mindre lokaler till riktigt stora. Vi guidar dig till en lösning som ger största möjliga besparing för just din fastighet.

NR KYL arbetar kontinuerligt med energiförbättrande åtgärder. Genom en inventering och analys av ert system sammanställer vi förutsättningarna och lämnar därefter ett förslag till rekommenderade åtgärder. Vanligtvis förekommande åtgärder så som:

 • Flytande kondensering och förångning
 • Byte till EC-fläktar ”lågenergi”
 • Aggregatoptimering med tex ClimaCheck
 • Pumpstyrningar
 • Glaslock
 • Värmeåtervinning
 • Ventilationssystem
 • Sargvärmestyrning

Climacheck

NR KYL erbjuder anläggningsägaren en möjlighet att energioptimera sin Kyl- och & värmepumpsanläggning. Genom ett unikt sätt att mäta prestanda får ägaren till aggregaten en möjlighet att verifiera hur bra anläggningen går. Anläggningar i drift är med traditionella metoder svåra att analysera och resulterar ofta i uteblivna besparingar eller ökade kostnader för komfortkyla-helt i onödan!

ClimaChecks beprövade lösningar ökar energieffektiviteten betydligt och ofta leder till energibesparingar på 10-40% – vilket också leder till minskad miljöbelastning och sänkta kostnader genom ökad driftsäkerhet och minskat slitage.

ClimaCheckmätning ger oberoende information om din anläggning:

 • COP
 • Kyl- & Värmeeffekt
 • Kompressorverkningsgrad
 • Värmeväxlaranalys
 • Funktion av expansionventil
 • Analys av fyllnadsmängd


  Kontakta oss gärna vid frågor.

Kontakta oss

Läs mer om vår integritetspolicy