energioptimering.jpg

Energioptimering

Vi optimerar dina system inom kyla, värme och ventilation. Det vi vet är att det kan ge förhållandevis stora besparingar i alla fastigheter, oavsett storlek och form.

Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential. NR Kyl har lång erfarenhet och gedigna kunskaper när det kommer till att optimera kyla, värme och ventilation för allt från mindre lokaler till riktigt stora. Kunskapen inom detta område kan även kallas energioptimering, vilket vi har gedigen erfarenhet inom. Vi guidar dig till en lösning som ger största möjliga besparing för just din fastighet.

Gedigen erfarenhet

När det kommer till energioptimering så bör man ta hänsyn till fastighetens befintliga system och infrastruktur. De områden man måste övervaka och titta närmare på är bland annat VVS, kyla, värme och ventilation. Beroende på hur det ser ut i nuläget så kan man finna potential för energioptimering. För att lyckas med detta är erfarenhet väldigt viktigt tillsammans med kompetens, båda delarna har vi på NR Kyl.

NR KYL arbetar kontinuerligt med energiförbättrande åtgärder. Genom en inventering och analys av ert system sammanställer vi förutsättningarna och lämnar därefter ett förslag till rekommenderade åtgärder. Vanligtvis förekommande åtgärder så som:

 • Flytande kondensering och förångning
 • Byte till EC-fläktar ”lågenergi”
 • Aggregatoptimering med tex ClimaCheck
 • Pumpstyrningar
 • Glaslock
 • Värmeåtervinning
 • Ventilationssystem
 • Sargvärmestyrning

Climacheck

NR KYL erbjuder anläggningsägaren en möjlighet att energioptimera sin Kyl- och & värmepumpsanläggning. Genom ett unikt sätt att mäta prestanda får ägaren till aggregaten en möjlighet att verifiera hur bra anläggningen går. Anläggningar i drift är med traditionella metoder svåra att analysera och resulterar ofta i uteblivna besparingar eller ökade kostnader för komfortkyla-helt i onödan!

ClimaChecks beprövade lösningar ökar energieffektiviteten betydligt och ofta leder till energibesparingar på 10-40% – vilket också leder till minskad miljöbelastning och sänkta kostnader genom ökad driftsäkerhet och minskat slitage.

ClimaCheckmätning ger oberoende information om din anläggning:

 • COP
 • Kyl- & Värmeeffekt
 • Kompressorverkningsgrad
 • Värmeväxlaranalys
 • Funktion av expansionventil
 • Analys av fyllnadsmängd


  Kontakta oss gärna vid frågor.

Kontakta oss