Bearcom - IT leverantör

Ny serverhall med miljö och driftsäkert kylsystem.

När Göteborgsbaserade IT-leverantören Bearcom skulle bygga en ny serverhall sökte de ett kylsystem som var energieffektivt, hade hög driftsäkerhet och samtidigt en liten miljöbelastning. Det slutade med ett kylsystem från SEE Cooling och Bearcome fick en serverhall med en miljö helt utan hotspots, alltså att systemet håller en jämn temperatur. Traditionellt sett har serverhallar kylts med hjälp av en kylmaskin som drivs av el. Men här valde vi i stället ett cirkulerande vattensystem. Systemet är ett kompressorfritt frikylesystem som med hjälp av en kylmediekylare på utsidan av byggnaden växlar ut energin i serverhallen.

- I många fall blir den här typen av lösning billigare i längden för kunden, lite beroende på vilken driftsäkerhetsnivå som önskas. Här har vi ett system som både är energieffektivt och väldigt driftsäkert, säger Jonas Nordmark.