Ögärdets förskola

Installation av två stycken CO2 Cubo Smart UMT maskiner samt kyl och frysskåp.

Kungsbacka kommun valde att installera en modern och energisnål lösning med CO2 som köldmedium.
NR Kyl har installerat två stycken CO2 Cubo Smart UMT maskiner samt kyl och frysskåp från Haglunds.

”Samarbetet med NR Kyl har fungerat bra och Ögärdets förskola är nu rustad inför framtiden. Det känns bra att förskolan har fått en kylanläggning som är
energieffektiv och samtidigt bra för miljön”
 säger Christian Lindbäck, Utvecklare på måltidsavdelningen Kungsbacka Kommun.

”Det har varit ett roligt samarbete trots att tidsramen varit snäv. Det känns bra att Kungsbacka Kommun har satsat på en miljövänlig kylanläggning. Förr förknippades CO2 ofta med stora kylanläggningar, idag är det annorlunda och det går att installera CO2 i såväl små förskolor som stora industrier” säger Roger Lindblad, storköksansvarig på NR Kyl AB.

Anläggningen levererades under 2019 och togs i drift i augusti. Den betjänar tre stycken avdelningar.