Willys

Nybyggnation av Willys där vi installerade ett CO2 aggregat.

Willys Johannesberg har pågått en förvandling och ett helt kvarter har byggts upp bestående av två niovåningshus samt ett hus med 17 våningar. Totalt blev det ca 130 lägenheter med sju affärslokaler i bottenplan. Däribland Willys nya butik. Willys hade en hemmabutik på ungefär samma plats tidigare innan den byggnaden revs för att ge plats för den nya.

NR Kyl har installerat ett nytt CO2 aggregat. På grund av att butiken ligger i bottenplan i en byggnad som i övrigt består av bostäder har det ställts en kylmedelkylare på taket i stället för en gaskylare. Ur säkerhetssynpunkt får inte CO2-gas dras genom bostadsdelen. Glykol skickas upp till kylmedelkylaren där glykolen kyls ner och skickas tillbaka till kylmaskinen för att i sin tur kyla CO2-gasen som förs ut till butikens kyldiskar.
Till det kopplas det värmeåtervinning som går till butikens ventilationsaggregat.

Bild: Skanska