Storkök

NR Kyl Storkök är en nystartad avdelning med 30 års erfarenhet redan från början.

Vi utför storköksentreprenader åt stat, kommun, landsting men även åt den privata sektorn så som hotell och restauranger. Vi har ett antal säljare som kontinuerligt besöker våra kunder för att informera om vårat produktsortiment samt hjälpa dem att lösa deras eventuella storköksproblem.
Vår storköksavdelning kan även tillhandahålla varukylentreprenader, vilket är en fördel för kunden som endast behöver ha en kontaktperson.
Storköksavdelningen tar hand om hela projektet.

Självklart strävar vi även på storköksavdelningen att leverera så miljövänliga produkter som möjligt. NR Kyl AB inte är knutna till någon speciell tillverkare så kan vi leverera den utrusning som passar till kundens önskemål och förväntningar.
Vi samarbetar med ledande leverantörer i branschen, som har klarat NR Kyls kvalitets och miljökontroll. Vår vision är 100% hållbarhet!

Vill du komma i kontakt med vår storköksavdelning för mer information, offert eller dyl kontakta Storköksansvarig Roger Lindblad. 
roger.lindblad@nrkyl.se